Ouderbetrokkenheid

Aventurijn zijn we samen! 

Wij vinden het belangrijk dat u zich prettig en thuis voelt op Aventurijn. Onze school is er voor kinderen, teamleden en ouders. Het is belangrijk dat u achter de ambitie en werkwijze van de school kan staan. Daarvoor moet u ook weten wat er gebeurt en hoe wij omgaan met uw kind. Het uitgangspunt is dat school en ouders partners zijn in de opvoeding. 

Nadat de deuren zijn open gegaan, ontvangt de leerkracht de kinderen. Op dat moment is de leerkracht er voor de kinderen. Een kleine vraag kan best even worden gesteld, maar een gesprek is op dat moment niet mogelijk. Na schooltijd is die mogelijkheid er wel voor u. U kunt dan de klas inlopen om een afspraak te maken met de leerkracht. Wij vinden het fijn als u een afspraak maakt, zodat we dan ook echt de tijd hebben om naar uw vragen te luisteren. 

Daarnaast zijn er gedurende het jaar ontwikkelgesprekken, waarbij samen met uw kind en u gesproken wordt over de leerontwikkeling van uw kind. Wij verwachten dat ouders/verzorgers en kind aanwezig zijn bij deze gesprekken. 

Wij vinden het noodzakelijk dat er regelmatig contact is met u en dat we op basis van samenwerking de begeleiding en opvoeding thuis en op school met elkaar afstemmen. We hebben immers een gemeenschappelijk doel: Uw kind helpen groeien, zodat het in de toekomst een plek kan innemen in de samenleving als verantwoordelijke volwassene. 

  Het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bent en dat er ruimte is om het gesprek met elkaar aan te gaan. Dat doen we op de volgende manieren: 

  • In de tweede week na de zomervakantie organiseert elke groep een informatieavond. De leerkrachten vertellen over de leerdoelen dat schooljaar, het lesmateriaal, de werkaanpak, etc. Naast dat de ouders de leerkracht leren kennen, is dit ook een mooie gelegenheid om als ouders met elkaar in gesprek te komen. 

  • Na een week of 2 voeren de leerkrachten individuele startgesprekken met u en uw kind. In deze gesprekken wordt o.m. met elkaar afgestemd welke begeleidingsbehoefte de leerling heeft. 

  • In november vinden voor de leerlingen tot en met groep 6 de ontwikkelgesprekken plaats. In februari voeren de groepen 7 en 8 deze gesprekken met u. 

  • In maart/april zijn er opnieuw ontwikkelgesprekken voor de leerlingen tot en met groep 6.  

  • Aan het einde van het schooljaar zijn de voorlopig adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 7. 

  • Voor de leerlingen van groep 8 krijgt u aan het begin van het schooljaar een stappenplan PO-VO/ 

  • Na schooltijd staan leerkrachten open voor vragen en of opmerkingen. Zo nodig kunt u een afspraak maken voor een gesprek. 

  • Elke maand krijgt u de AVE-Blog toegestuurd, onze nieuwsbrief. 

  • De leerkrachten schrijven wekelijks stukjes en sturen foto’s via social schools wat er zoals in de groep gebeurt. 

  • De jaarkalender ontvangt u via social schools aan het begin van het schooljaar. In de agenda van social schools zijn de activiteiten per maand zichtbaar.  

Activiteiten 

Gedurende het jaar organiseren we voor de leerlingen diverse activiteiten. We betalen die van de vrijwillige ouderbijdrage die we jaarlijks vragen. Maar we hebben ook uw hulp op een andere manier heel hard nodig! Om de school te versieren, activiteiten te begeleiden, etc. Tijdens de informatieavond leggen we een formulier neer waar we u vragen u in te schrijven voor een of meer activiteiten. Want alleen met uw hulp kunnen wij deze activiteiten organiseren.