Opvang

Voor- en naschoolse opvang 

Er zijn in Houten diverse  BSO’s waar de kinderen van Aventurijn naar toe kunnen gaan. De ouders regelen dit zelf. De BSO’s maken afspraken met de school waar de kinderen worden opgehaald. De school zorgt ervoor dat alle BSO’s de jaarplanner krijgen, zodat alle activiteiten (waaronder studiedagen) van te voren bekend zijn. We verwachten dat de ouders zelf met de betreffende BSO bespreekt wanneer een activiteit van invloed is of het kind er wel, niet, later of eerder is.