GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

Binnen Fectio – de scholenstichting waarin Aventurijn deelneemt – bestaat ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft dezelfde functie als die van de MR, maar dan op stichtingsniveau. Robert Jan (teamlid) vertegenwoordigt Aventurijn dit schooljaar in de GMR. 

Voor meer info:

GMR