GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

De medezeggenschap op stichtingsniveau wordt verzorgd door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is nauw betrokken bij de totstandkoming van bestuursbeleid. De GMR overlegt met de bestuurder en heeft advies- en instemmingsrecht voor bij de wet geregelde onderwerpen.

In de GMR denken ouders en leerkrachten van de Fectio-scholen mee over het beleid van Fectio. Het is een wettelijk ingestelde raad die zowel een adviserende als instemmende rol heeft. Onderwerpen en thema’s die de GMR bespreekt, gaan altijd over het beleid voor onze hele scholenstichting. De GMR gaat niet over individuele scholen, daarvoor is de MR van de school.

Voor meer info:

GMR