Partners

Wij werken samen met veel verschillende partners om een compleet aanbod op verschillende terreinen te kunnen bieden. Zodat al onze kinderen op hun eigen manier kunnen schitteren.  

Om een idee te krijgen met wie we samenwerken, volgt hieronder een aantal partners: 

BSO’s: Wij werken samen met diverse voorschoolse en naschoolse opvangorganisaties. Kind&Co zit in ons pand. Met hen hebben we een nauwe samenwerking in het ontwikkelen van een doorgaande lijn van 0 t/m 12. Denk daarbij bijvoorbeeld aan voor- en vroegschoolse educatie. 

NBSS: Een organisatie die sport en beweging professionaliseert en stimuleert op o.m. basisscholen. Onze samenwekring is gericht op sporteducatie en bewegend leren. 

Bibliotheek: Onze samenwerking met de Bibliotheek op School is gericht op een breed lees- en lesaanbod om het lezen te stimuleren en beschikbaarheid van informatie bij onze thema’s. 

Centrum Jeugd en Gezin (Sociaal team): Het gemeentelijk team heeft professionals beschikbaar voor allerlei vragen met betrekking tot kinderen en jongvolwassenen in o.m. school- en gezinssituaties. Gemeentes zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Als een kind problemen ervaart, beïnvloedt dit vaak het hele leven, thuis en op school. Door samen te werken kunnen we een kind beter helpen en zorgproblemen voorkomen. 

Profi Pendi: Het samenwerkingsverband Profi Pendi is verantwoordelijk voor passend onderwijs in de Lekstroomregio waar ook gemeente Houten onder valt. Wij werken intensief met hen samen om de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van al onze leerlingen te borgen. Voor meer informatie:

GGD: Een samenwerking die gaat om de gezondheid van al onze leerlingen. 

Kinderfysiotherapie Houten: We hebben een samenwerking met Kinderfysiotherapie Houten waarmee het mogelijk is dat kinderen onder schooltijd op school een behandeling krijgen. 

Mad Science: Een externe organisatie die kinderen laat kennismaken met wetenschap en techniek. 

Stichting Kunst&Cultuur: Een samenwerking met de gemeente en Theater aan de Slinger voor diverse culturele en kunstzinnige activiteiten in en buiten school. 

Gezonde School: Een organisatie die onderwijsprofessionals ondersteunt om een gezonde leefstijl in school vanzelfsprekend te maken.