MR

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) spreekt voor de ouders én het personeel. Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat iedereen gehoord wordt. 

De MR bestaat 2023-2024 uit de volgende zes leden:  Anouk Verweij, Janneke van Aken en Peter Paul Kruijsen namens de ouders. Annelies, Stef en Myrthe namens het team. 

Een MR volgt de ontwikkelingen op de school. Bij belangrijke beslissingen wordt advies of instemming gevraagd aan de MR. De MR probeert al bij de voorbereiding hiervan mee te denken en geeft vervolgens -soms ook ongevraagd - advies. Het gaat dan om zaken die direct te maken hebben met het onderwijs, over de school als geheel of binnen de MFA Limes. Daarom horen we graag wat er onder u als ouders leeft en welke suggesties tot verbetering u heeft voor de organisatie van de school.  

Met vragen over uw eigen kind(eren) kunt u terecht bij de leerkracht. 

E-mail: MR@basisschoolaventurijn.nl (deze mail kan alleen worden gelezen door de MR)

Van links naar rechts: Annelies (leerkracht), Anouk (ouder), Myrthe (leerkracht), Stef (leerkracht), Janneke (ouder) en Peter-Paul (ouder)

Vergaderdata MR 2023 – 2024 

Als u een vergadering wilt bijwonen als toehoorder, dan kan dat. Stuur dan twee weken voor de vergadering een verzoek via e-mail aan MR@basisschoolaventurijn.nl U vindt de vergaderdata in de agendaplanner van social schools. 

Vergaderingen vinden altijd plaats in de teamkamer van Aventurijn, van 19:30 – 21:30 uur. Van 19:30 – 20:30 uur is er overleg met de directeur en de MR-geleding; Van 20:30 – 21:30 uur met de MR-geleding.  

De notulen van de vergaderingen kunt u hieronder downloaden.

Schooljaar 2023-2024

Notulen vergadering 1

Notulen vergadering 2

Notulen vergadering 3

Notulen vergadering 4