Verlof & afwezigheid

Verlof en afwezigheid buiten de schoolvakanties 

Kinderen zijn vanaf 5 jaar wettelijk leerplichtig. Dat betekent dat ze vanaf die leeftijd verplicht zijn om de basisschool te bezoeken. Vrijwel alle kinderen gaan vanaf hun vierde verjaardag naar school.  

Leerlingen van 4 en 5 jaar

U kunt zelf de frequentie en het aantal uren bepalen dat uw kind van 4 jaar thuis is. We gaan er wel vanuit dat u tijdig aan de leerkracht doorgeeft als u uw kind thuis houdt.   

De leerplichtwet geeft de ouders van een leerling die de leeftijd van 5 jaar heeft de ruimte om aan te geven bij de directeur van de basisschool dat ze gebruik willen maken van de mogelijkheid tot vrijstelling in verband met overbelasting van hun kind. Dat kan voor maximaal 5 uren per week. De directeur kan dit in overleg met de ouders uitbreiden tot maximaal 10 uren per week. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat deze uren worden gebruikt voor vakanties en/of het verlengen van weekenden.  

Leerlingen vanaf 6 jaar  

Vanaf 6 jaar zijn alle leerlingen volledig leerplichtig. Slechts bij hoge uitzondering mag er dan voor school buiten de normale vakanties om verlof verleend worden. De leerplichtambtenaren zien erop toe dat de leerplichtwet goed wordt uitgevoerd. Er bestaan dan ook richtlijnen, waar elke school zich aan te houden heeft. In het kort hieronder de belangrijkste punten:  

 • De directeur van de school beoordeelt de aanvragen voor extra verlof en verleent goedkeuring als er sprake is van bijzondere omstandigheden zoals bruiloft, begrafenis, ernstige ziekte ouders e.d.;  
 • In andere gevallen mag alleen bij ‘gewichtige omstandigheden’ extra verlof worden verleend;  
 • Het is wettelijk niet toegestaan om op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties om een vakantieperiode te verlengen dan wel eerder te laten beginnen;  
 • Ook vrije dagen voor een lang weekend of midweek zijn dus niet toegestaan;  
 • Als ouders een eigen bedrijf hebben, waarvan het werk seizoensgebonden is en binnen een reguliere vakantie valt, én waarbij bovendien het grootste deel van het jaarinkomen in die periode wordt verdiend (denkt u hierbij aan een boerderij waarbij binnen een bepaalde periode geoogst moet worden), kan door een directeur van de school toestemming worden verleend voor het opnemen van een beperkte vakantie onder schooltijd. Hiervoor gelden wel de volgende beperkingen:  
  • Rooster-technische problemen komen niet in aanmerking voor extra verlof; 
  • De verlofperiode mag nooit in de eerste 2 weken van het schooljaar vallen;  
  • De schooldirecteur kan éénmaal per schooljaar verlof verlenen, voor maximaal 10 schooldagen.  

Aanvragen op medische gronden dienen officieel vergezeld te gaan van een verklaring van de desbetreffende arts. 

Geen vrijstelling voor topsport en modellenwerk

Modellenwerk, topsport, acteren of vergelijkbare activiteiten zijn geen geldige reden voor vrijstelling voor leerlingen. De basisschool mag hier dan ook geen verlof voor geven. Wanneer een leerling toch wegblijft, levert dit ongeoorloofd schoolverzuim op dat de school moet melden. Officieel zijn leerlingen van 5 tot 16 jaar leerplichtig. Zo kan ieder kind goed tot leren komen. In het voortgezet onderwijs zijn er wel mogelijkheden, bijvoorbeeld via de Topsport Talentschool. (Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs, 11 oktober 2023)

 

Uitleg verlof aanvraag via Social Schools

Verlof aanvragen