Intern contactpersoon

Onze interne contactpersonen zijn Caroline Hoogland (caroline.hoogland@basisschoolaventurijn.nl)  en Richard Huijbers (richard.huijbers@basisschoolaventurijn.nl)  

Wanneer kunt u bij ons terecht?  

Interne contactpersonen (vertrouwenspersonen) staan voor de kinderen, ouders en teamleden ter beschikking, als het gaat over zaken die vertrouwelijkheid behoeven of waarbij mogelijk een vertrouwenszaak tussen betrokkenen speelt of zou kunnen ontstaan. Heeft u als ouder een probleem op school, waar u samen met de leerkracht of de directie niet uit komt, dan kunt u contact opnemen met ons. We luisteren naar uw verhaal en zullen u helpen de juiste route te vinden om uw probleem op te lossen. Wij kunnen u tevens meer informatie geven over de officiële klachtenregeling. Allereerst is de interne contactpersoon beschikbaar; indien noodzakelijk heeft de school ook de beschikking over een externe contactpersoon. De contactgegevens van de externe contactpersoon staat in de schoolgids vermeld.  

Wat doen wij voor u?  

De Interne contactpersoon neemt uw vragen serieus en probeert ervoor te zorgen dat klachten niet blijven smeulen of escaleren. De interne contactpersoon zal:  

- Eerst naar uw probleem luisteren.  

- U informeren over informele en formele oplossingsmogelijkheden.  

- U indien nodig in contact brengen met de externe contactpersoon voor begeleiding tijdens de klachtenbehandeling.  

- U in contact brengen met de persoon die het probleem kan wegnemen. 

 - U desgewenst doorverwijzen naar hulpverlenende instanties via het zorgteam.  

- De klacht registreren.  

We brengen elk jaar een bezoek aan groep 3 t/m 8 om te vertellen wat wij voor de kinderen doen in de school. Als kinderen iets met ons willen bespreken, kunnen zij een briefje doen in de brievenbus. We zorgen dan dat we een gesprekje plannen. Aan de kinderen is ook verteld dat wij nooit zonder hun toestemming met anderen bespreken wat ze met ons hebben besproken. Als ouders hoort u dus niet van ons wat wij besproken hebben. Dit doen wij alleen met toestemming van het kind.