Mobiel

We hebben met de kinderen afgesproken dat we op school of op het schoolplein tijdens lestijden geen telefoons (ook geen smart watches) willen zien. De telefoons worden bij binnenkomst afgegeven aan de leerkracht. Na schooltijd geeft de leerkracht de spullen weer terug en gaan deze mee naar huis. 

De school niet aansprakelijk is voor verlies, diefstal of beschadiging.