Opleidingsschool

Aventurijn is een gecertificeerde opleidingsschool voor Marnix studenten en verschillende ROC’s. Wij maken deel uit van het parterschap met de Marnix, waarin verschillende besturen in de regio vertegenwoordigd zijn. 

Wij zien het als onze essentiële taak om studenten op te leiden tot bekwame leerkrachten of onderwijsondersteuners. Wij hebben elk jaar stageplaatsen beschikbaar en studenten werken mee in het team aan schoolontwikkeling.  

Binnen Fectio hebben we een sterke kenniskring van schoolopleiders die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en kwaliteit van de begeleiding op alle Fectio-scholen. De mentoren in de verschillende scholen zijn goed opgeleid om de juiste begeleiding te kunnen geven aan de studenten. Jaarlijks evalueren en maken we een plan van aanpak waar de Marnix en Fectio zich aan verbindt.  

Voor alle starters (zij-instroom/gulden-middenweg/deeltijd en startende leerkrachten) hebben we binnen Aventurijn een coach beschikbaar die hen ondersteunt in hun ontwikkeling. Daarnaast hebben we nog een externe Fectio-coach beschikbaar om de starters te begeleiden in dit mooie en complexe vak.