Leerlingenraad

Met de leerlingenraad willen wij de betrokkenheid van leerlingen bij de school vergroten. Uit de groepen 6, 7 en 8 nemen leerlingen deel. Ze denken mee over bepaalde thema’s en kunnen ook thema’s en onderwerpen inbrengen. Het overstijgende doel van een leerlingenraad is actief burgerschap. Actief burgerschap betekent verantwoordelijkheid nemen voor zaken die van algemeen belang zijn. Dit bevordert het bewustzijn en eigenaarschap van leerlingen richting de school en ook de samenleving als geheel. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen de leerlingen op een democratische wijze actief deelnemen en meedenken over schoolse zaken.