Onze koers

Aventurijn heeft voor de komende vier jaar een heldere ambitie geformuleerd: 

In een inspirerende en rijke leer- en leefomgeving dagen we je uit om al je talenten in te zetten en nieuwsgierig te zijn. We leren van en met elkaar. Wij bieden je een school die veilig voelt om jezelf te zijn en waar je vooral met veel plezier kan leren.   

 We zien jou als een mens vol mogelijkheden op verschillende gebieden. Goede reken- en taalvaardigheden zijn belangrijk, net zoals het ontwikkelen van sociale vaardigheden en creativiteit. Zowel binnen als buiten de school bieden we veel mogelijkheden om tot leren te komen. We zien bewegend leren als een belangrijk middel daarvoor.    

 Wij bieden een ononderbroken leerlijn aan van 0 tot en met 12 jaar, waarin we intensief samen werken met de kinderopvang Kind & Co in ons gebouw. Ook zoeken we de samenwerking met andere kinderopvangorganisaties op diverse terreinen.     

We helpen je verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerontwikkeling. Je bent je bewust wat je leert en wat je nodig hebt van de ander. We werken samen met vakdocenten, zodat we een breed aanbod binnen de school hebben. We zijn ervan overtuigd dat een nauwe samenwerking met jou en je ouders voorwaardelijk is voor een optimale ontwikkeling. Je krijgt de ruimte te leren over de waarde van de zorg voor de samenleving en een leefbaar klimaat.  

In ons koersplan 2023-2027 (in te zien vanaf december 2023 op de website) staat beschreven hoe onze ambities zichtbaar zijn in de school en ons handelen. Het koersplan is een uitwerking van het Fectio-koersplan en is tot stand gekomen met inbreng van alle teamleden, leerlingen en ouders van Aventurijn.